Enova lanserer nye støtteprogrammer for næringsbygg og borettslag

Enova lanserte i slutten av september tre nye støtteprogrammer som styrker satsingen på energieffektiviseringen av bygg. Ett program er rettet mot borettslag og boligsameier. De to andre programmene retter seg mot næringsbygg. Det vil være konkurranse om støttemidlene for alle de tre nye støtteprogrammene. For å få innvilget støtte må det sendes inn en søknad før søknadsfrist. 

Med nye krav fra EU vil det i fremtiden bli behov for å energieffektivisere eksisterende bygninger. Ved å benytte seg av disse støtteprogrammene vil man heve energimerket i bygget, redusere energikostnader og øke verdien av bygget.

Energikartlegging i yrkesbygg 

Det er mulig å få støtte på inntil 50% av kostnadene som er relatert til energikartleggingen. Maks støttebeløp er på 400 000,-. Det er konkurranse om støttemidlene. 

Ved å gjennomføre en energikartlegging vil man identifisere konkrete tiltak som reduserer byggets energiforbruk. Anbefalte tiltak kan bestå av etterisolering av bygningskroppen, installasjon av energieffektive varme- og belysningsystemer, eller implementering av energioppfølgingssystem (EOS). 

Les mer om programmet

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg  

Enova kan støtte inntil 30% av investeringskostnadene relatert til energitiltak. Maks støttebeløp er på 10 MNOK. For å kunne søke må energitiltakene redusere energiforbruket med minst 20%. Det er konkurranse om støttemidlene.  

Les mer om programmet

Forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier 

Støtteprogrammet er tilsvarende som for yrkesbygg. Enova kan støtte inntil 30% av investeringskostnadene relatert til energitiltak. Maks støttebeløp er på 10 MNOK. For å kunne søke må energitiltakene redusere energiforbruket med minst 20%. Det er konkurranse om støttemidlene.  

Les mer om programmet

Start søknadsprosessen i dag 

GreenPoint Consulting utfører energikartlegging som innfrir krav til støtte. Gjennom en systematisk prosess identifiserer vi ineffektiviteter og muligheter for forbedring for deres bygg. Vi hjelper våre kunder med å få støtte fra Enova og kan bidra under hele søknadsprosessen. Våre rådgivere er registrert i Enova sitt rådgiverregister.  

Vi priser per forespørsel for kunder i hovedsakelig Oslo og Viken. Kontakt oss i dag for et pristilbud.