Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier – Enovastøtte

Ønsker ditt borettslag og boligsameier å redusere energibehovet kan vi bistå med en kartleggingsrapport. Enova kan bistå med opptil 50% støtte av kostnaden tilknyttet kartleggingen. Støtten økes opptil 75% som bonus, hvis det avtales med en tredjepart om å utføre tiltak som reduserer energiforbruket.

Støtteprogrammet fra Enova ble opprettet siden det er et behov for å energieffektivisering eksisterende bygningsmasse. Beløpet man kan få i støtte avhenger av antall boenheter i borettslaget/boligsameiet.

Vi hjelper våre kunder med å få støtte fra Enova og kan bidra under hele søknadsprosessen. Våre rådgivere er registrert i Enova sitt rådgiverregister.

Vi priser per forespørsel for kunder i hovedsakelig Oslo og Viken. Kostnaden avhenger av omfanget på kartleggingsrapporten og antall boenheter. Kontakt oss i dag for et pristilbud.

Hva er en kartleggingsrapport?

Målet med rapporten er å finne hvilke tiltak som er smarte og lønnsomme å gjennomføre for ditt borettslag. Rapporten vil inneholde en samlet oversikt over tiltak som reduserer energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Vi kan også se på muligheten for lokal energiproduksjon i form av varmepumper og solenergi. Det gjøres en helhetlig kartlegging av hvilke tiltak som er mulige i henhold til regelverket og vi vil rangere tiltakene etter hva som er mest lønnsomt.

Det vil gjøres en grundig befaring av borettslaget som inkluderer undersøkelse av blant annet bygningskroppen, energisentralen og tekniske anlegget. Dette vil utgjøre grunnlaget til å sette opp energiberegninger og simuleringer ved hjelp av SIMIEN iht. NS 3031 og SN-NSPEK 3031.

I samarbeid med kunden avklarer vi hvor omfattende kartleggingen skal være. Dette er noen av tiltakene som kan kartlegges:

 • Energireduksjonstiltak
  • Yttervegg, tak og vinduer med fokus på u-verdi og luftlekkasjer
  • Ventilasjonsanlegg, romoppvarmingsanlegg og anlegg for tappevann
  • Kuldebroer
 • Effektreduksjon
  • Eksisterende og fremtidig behov for elbil lading
  • Undersøke muligheten for å erstatte elektriske laster med andre energikilder som reduserer effekttopper
  • Smart styring/regulering
 • Lokal energiproduksjon
  • Solenergi
  • Varmepumpeløsninger

Etter kartleggingsrapporten er ferdigstilt kan vi bistå med å gjennomføre ønsket tiltak og søknader til tilskuddsordninger. Vi kan blant annet hjelpe til med å utarbeide søknader for tiltak og kontrahere konkurranseunderlag for innhenting av tilbud.

Hvor mye kan man få støtte fra Enova?

Enova støtter inntil 50% av kostnader knyttet til gjennomføring av kartleggingen, men støtten er begrenset til et maksbeløp på 350 000 kr. Støtten økes inntil 75% hvis det inngås en avtale med en entreprenør/håndverker om gjennomføring av tiltak som reduserer borettslagets/boligsameiets beregnende netto energibehov med minst 20% eller reduserer levert energibehov med minst 30%.

Maksbeløpet på støtten er også avhengig av antall boenheter i borettslaget eller boligsameiet. Tabellen under viser hvor mye ditt borettslag/boligsameie kan få støtte til kartlegging.

Kartleggingsstøtte (kr)Kartleggingsstøtte med bonus (kr)
Antall boenheterMaks. støtteandel: 50%Maks. støtteandel: 75%
10-49150 000225 000
50-99200 000300 000
100 – 149250 000375 000
150 – 199300 000450 000
200+350 000525 000

Les mer om søknadsprosees på Enova sine hjemmesider eller ta kontakt med oss.

Har du et spørsmål?