Energikartlegging av borettslag og boligsameier – Enovastøtte

Ønsker ditt borettslag og boligsameier å redusere energibehovet kan vi bistå med en kartleggingsrapport. Enova kan bistå med opptil 50% støtte av kostnaden tilknyttet kartleggingen. Ønsker man å gjennomføre energitiltak som reduserer energiforbruket, kan man få støtte på inntil 30% av kostanden.

Ligger borettslaget og sameie i Oslo har dere nå muligheten til å gjennomføre en energikartlegging helt gratis. Oslo kommune dekker den resterende kostnaden.

Støtteprogrammet fra Enova ble opprettet siden det er et behov for å energieffektivisere eksisterende bygningsmasse. Beløpet man kan få i støtte avhenger av antall boenheter i borettslaget/boligsameiet.

Vi hjelper våre kunder med å få støtte fra Enova og kan bidra under hele søknadsprosessen. Våre rådgivere er registrert i Enova sitt rådgiverregister.

Vi priser per forespørsel for kunder i hovedsakelig Oslo og Viken. Kostnaden avhenger av omfanget på kartleggingsrapporten og antall boenheter. Kontakt oss i dag for et pristilbud.

Hva er en kartleggingsrapport?

Målet med rapporten er å finne hvilke tiltak som er smarte og lønnsomme å gjennomføre for ditt borettslag. Rapporten vil inneholde en samlet oversikt over tiltak som reduserer energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Vi kan også se på muligheten for lokal energiproduksjon i form av varmepumper og solenergi. Det gjøres en helhetlig kartlegging av hvilke tiltak som er mulige i henhold til regelverket og vi vil rangere tiltakene etter hva som er mest lønnsomt.

Det vil gjøres en grundig befaring av borettslaget som inkluderer undersøkelse av blant annet bygningskroppen, energisentralen og tekniske anlegget. Dette vil utgjøre grunnlaget til å sette opp energiberegninger og simuleringer ved hjelp av SIMIEN iht. NS 3031 og SN-NSPEK 3031.

I samarbeid med kunden avklarer vi hvor omfattende kartleggingen skal være. Dette er noen av tiltakene som kan kartlegges:

 • Energireduksjonstiltak
  • Yttervegg, tak og vinduer med fokus på u-verdi og luftlekkasjer
  • Ventilasjonsanlegg, romoppvarmingsanlegg og anlegg for tappevann
  • Kuldebroer
 • Effektreduksjon
  • Eksisterende og fremtidig behov for elbil lading
  • Undersøke muligheten for å erstatte elektriske laster med andre energikilder som reduserer effekttopper
  • Smart styring/regulering
 • Lokal energiproduksjon
  • Solenergi
  • Varmepumpeløsninger

Etter kartleggingsrapporten er ferdigstilt kan vi bistå med å gjennomføre ønsket tiltak og søknader til tilskuddsordninger. Vi kan blant annet hjelpe til med å utarbeide søknader for tiltak og kontrahere konkurranseunderlag for innhenting av tilbud.

Hvor mye kan man få i støtte fra Enova?

Enova støtter inntil 50% av kostnader knyttet til gjennomføring av kartleggingen, men støtten er begrenset til et maksbeløp på 350 000 kr.

Maksbeløpet på støtten er også avhengig av antall boenheter i borettslaget eller boligsameiet. Tabellen under viser hvor mye ditt borettslag/boligsameie kan få støtte til kartlegging.

Kartleggingsstøtte (kr)
Antall boenheterMaks. støtteandel: 50%
10-49150 000
50-99200 000
100 – 149250 000
150 – 199300 000
200+350 000

Les mer om søknadsprosessen på Enova sine hjemmesider eller ta kontakt med oss.

Støtte for gjennomføring av energitiltak

Med Enova sitt støtteprogram “Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier” kan man få dekket inntil 30% av kostandene relatert til gjennomføring av energitiltaket. Maks støttebeløp er på 10 millioner kr. Det er konkurranse om støttemidlene.

Minstekravet for å kunne søke er at energitiltaket skal redusere levert energi med minst 20%. Dersom målet for energiforbedring som oppgis i søknaden ikke nås, vil støtten avkortes. 

Les mer om støtteprogrammet Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier på Enova sine hjemmesider eller ta kontakt med oss. 

Har du et spørsmål?