Tjenester

Vi bistår med energirådgivning i alle prosjektfaser. Fra skissefase til gjennomføring av prosjekt. Vi er godt kjent med hva som skal til for å oppnå høye energimål som f.eks passivhus, ZEB og Futurebuilt plusshus og nZEB. 

Energirådgivning i forbindelse med prosjektering av nye og eksisterende bygg er vårt hovedfokus. Vi optimaliserer bygget med tanke på hva som gir høyest energieffektivitet og lønnsomhet. Her kan vi bistå med ekspertise innen bygningskropp, energiforsyning og solceller.

Vi bistår med følgende tjenester

Bedrift

 • Energirådgivning av nye og eksisterende bygg
 • Energikonsept/energiberegninger (TEK17, nZEB, Plusshus, ZEB, passivhus)
 • Energimerking
 • Energikartlegging for borettslag og boligsameie – Les mer
 • Energikartlegging for næringsbygg – Les mer
 • Energiforsyning
 • Lønnsomhetsanalyser
 • Solcelleanalyser med simuleringsprogrammet PV*SOL
 • Søknad Enova og Oslo klimatilskudd

Privatkunder

 • Energirådgivning Enova – Les mer
 • Energiberegninger og energimerke
 • Solcelleanalyser
 • Søknad Enova og Oslo klimatilskudd

Har du et spørsmål?