Energirådgivning

GreenPoint Consulting hjelper deg med å kartlegge energitiltak for din bolig. Våre energirådgivere er registrert i Enova sitt rådgiverregister og oppfyller kompetansekrav som stilles av Enovas støtteprogram «Oppgradering av bygningskroppen».

Vi er behjelpelig gjennom hele prosessen med å kartlegge energitiltak etter kundens ønsker og energiambisjoner. Vi utarbeider en tiltaksplan hvor følgende blir vurdert:

  • Bygningskropp – Etterisolering, utskifting av vinduer/dører
  • Ventilasjonsanlegg
  • Energiforsyning
  • Andre aktuelle tiltak

Vårt hovedfokus er å hjelpe deg til å gjøre riktige valg i forhold til energibesparelse og investeringskostnad. Vi priser per forespørsel for kunder i hovedsakelig Oslo og Viken.

Prisliste

Med Enova sitt støtteprogram kan du få tilbake inntil 150.000 kroner når du oppgraderer din bolig eller fritidsbolig. Støtten dekker kostnader for isolering, tetting og utskifting av vinduer og dører. Støttebeløpet er avhengig av hvilket nivå du oppgraderer til:

  • 150.000 kr når du oppgraderer til energinivå 1 (tilnærmet passivhusnivå)
  • 125.000 kr når du oppgraderer til energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå)
  • 100.000 kr når du oppgraderer til energinivå 3 (tilnærmet TEK10)

Enova dekker inntil kr 5.000,- av kostnaden dersom energirådgivningen er gjennomført før selve oppgraderingsarbeidet igangsettes. I tillegg får du ekstra støtte på 2.500,- hvis det gjennomføres en termografering av boligen.

Vil du vite mer om støtteordningene fra Enova kan du lese mer her:

Termografering

Ved en termografering benyttes det et varmekamera til å måle temperaturen på overflater i en bygning. Kameraet fanger opp varmestrålingen som avgis fra overflaten, og oversetter dette til et bildeformat som viser temperaturen på hver del av overflaten. Dette gjør at man kan se om det er noen områder i bygningen som skiller seg ut med en høyere eller lavere temperaturer. 

Ved å bruke termografering kan man identifisere varmelekkasjer i bygningen. Lekkasjene er ofte et resultat av dårlig isolering og tetting. Disse lekkasjene kan føre til høye strømregninger og et dårligere inneklima. Ved å identifisere og utbedre slike lekkasjer kan man redusere energiforbruket og øke komforten i hjemmet. 

Har du et spørsmål?