Grønne råd for grønne bygg

GreenPoint Consulting hjelper deg med alt innen energirådgivning i bygg. Vi spesialiserer oss på energitiltak som fører til lavere elektrisitets- og oppvarmingskostnader for ditt bygg.

Våre tjenester

Vi tar oppdrag for borettslag, boligsameier, private huseiere, byggmestere, husprodusenter, entreprenører, eiendomsutviklere og kommuner. Vi har god kjennskap til støtteordninger fra Enova og Oslo kommune. Vi tilbyr tjenester som:

kartlegging

Energikartlegging

Energimerking

Energikonsept

Energirådgivning

GreenPoint Consulting hjelper deg med å kartlegge energitiltak for din bolig. Våre energirådgivere er registrert i Enova sitt rådgiverregister og oppfyller kompetansekrav som stilles av Enovas støtteprogram «Oppgradering av bygningskroppen».

Har du et spørsmål?