Enova lanserer nye støtteprogrammer for næringsbygg og borettslag

Enova lanserte i slutten av september tre nye støtteprogrammer som styrker satsingen på energieffektiviseringen av bygg. Ett program er rettet mot borettslag og boligsameier. De to andre programmene retter seg mot næringsbygg. Det vil være konkurranse om støttemidlene for alle de tre nye støtteprogrammene. For å få innvilget støtte må det sendes inn en søknad før … Read more

Hvordan få strømstøtte til din bedrift 2022

(Artikkelen er oppdatert 27.11.2022) Energtilskuddordningen ble lansert 24.november med en søknadsfrist satt til 11. desember. Så her gjelder det å være raskt ute. Ordningen skal hjelpe bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Vi kan hjelpe din bedrift med å søke støtte og gjennomføre tiltak. All informasjon og søknadsskjemaer finner du her.Hele forskriften finner du … Read more

Spar strøm med enkle Enøk-tiltak i boligen

Energiøkonomisering eller enøk dreier som om hvordan man kan bruke energi på en mer effektiv og økonomisk måte. Enøk-tiltak trenger nødvendigvis ikke å kreve en stor investering fra deg eller gå ut over komforten i hjemmet. Ved å rette fokuset mot oppvarming, belysning og varmtvann kan man finne både små og store tiltak som kan … Read more